VIBY i gamla tider

 

Ungdomssatsning

För att ge den stora skaran av ungdom, som nu fanns i byn, tak över huvudet samt fritidssysselsättning för dem, tog föreningen initiativ att bygga en ungdomsgård. Gamla brandstationen restaurerades, helt på frivillighetens väg, och blev en utmärkt samlingslokal.

 

Det utlystes tävlingar och dylikt för att få fram ett namn på gamla brandstationen – dock utan resultat – varför den fortfarande kom att kallas Brandstationen.

Förutom föreningens egna arrangemang i lokalerna, uthyrdes den också till skilda ändamål, varav kan nämnas förskola under något läsår liksom till kyrka när vår egen restaurerades.

Föreningen fick ju också här en ypperlig möteslokal

Det var väl i första hand ungdomssektionen som stod för de idrottsliga framgångarna, så här i mitten av 70-talet. Stig Svensson, sektionens entusiastiske ordförande, kunde glädjas åt många framgångar från flera av pojklagen i de olika serierna.

Stig Svensson hade många duktiga ungdomar i ”sin sektion”Här får Jörgen Svensson ta mot sitt pris.

Här ett seriesegrande pojklag, pojklag 2, som bl. a. slog Djurröd med 16-0!

 

 

 

 

  

50-årsjubileum

Styrelsen med suppleanter inför 50-årsjubileet 1977. Från vänster i bild: Karl-Axel Mårtensson, Arne Plantin, Tommy Karlsson, Sven-Arne Ström, Bert Ohlsson, Lasse Ström och Eric Karlsson.

 

 

Det beslöts, att en jubileumstidskrift skulle ges ut i samband med föreningens 50-årsjubileet. George Ljungqvist tryckte upp den i sitt tryckeri.

 

 Femtioårsjubileet firades på  Frimurarhotellet inne i stan. Till detta inbjöds representanter från förbund, samorganisation, domarklubb och från idrottsföreningarna i Rinkaby och Vanneberga. Vidare skulle de som var kvar i livet, av dem som bildade föreningen inbjudas som hedersgäster.

De som var kvar i livet av föreningsbildarna bjöds in som hedersgäster. Här uppvaktas de med blommor. Bröderna Carl-Elbin, Ivar och Nils Svensson flankeras av Bror Winqvist till vänster och Hjalmar Persson till höger på bilden.

 

I slutet av 70- och i början på 80-talet gjordes vissa lite större satsningar för att seniorfotbollen åter skulle avancera i seriesystemet. Inte minst bör nämnas att A-lagstruppen åkte på träningsläger i Spanien inför en seriestart. Men man lyckades inte med satsningen och lite till mans tyckte nog såväl ledning som medlemmar, att seniorfotbollen kört fast. Detta trots en aktiv ungdomssektion liksom att kringarrangemangen, som loppmarknad och stödförening, bildade en stark rygg bak i ”kulisserna”

Ett par år in på 80-talet hade styrelsen för föreningen förnyats och samtidigt föryngrats. Jan Strömberg blev ny ordförande och hade den som sedan i många år framåt kommit att hålla i föreningens räkenskaper, Jörgen Svensson, vid sin sida. Sven-Arne Ström tog samtidigt över ordförande och kassörssysslan i stödföreningen, som Karl-Erik Mårtensson då lämnade.

Nya idéer kläcktes i den ungdomliga styrelsen och när också Bertil Bondesson, några år senare, gjorde entré i denna, hände det stora saker – Ny idrottsplats byggdes och en ny epok i Viby IF:s historia hade skapats!

 

 

Vi anser nu, när vi hunnit en bit in på 1980-talet i vår dokumentation om Viby IF, kommit fram till nutiden – eller åtminstone strax intill. Då vi inom vår förening, Viby i gamla tider, främst sysslar med, som ju namnet antyder - gamla tider - avslutar vi här denna dokumentation över den förening som betytt, och betyder, så mycket för Viby – Viby IF.