VIBY i gamla tider

 

Viby IF

Del 1 – ”den första halvleken”

Sammanställd av Karl-Erik Mårtensson, Sven-Arne Ström och Arne Svensson Redovisad vid medlemsmötet 2005-11-22

 Vi vågar påstå, att så gott som samtliga medlemmar i vår förening, Viby i gamla tider, på ett eller annat vis haft kontakt med Viby IF, en del mera ytligt, många med ett betydligt djupare och aktivare engagemang, under någon period i livet. Åtminstone bland de sistnämnda, bär många med sig oförglömliga minnen från just denna period.

Vi vågar också påstå, att den positiva och kamratliga anda, som alltid kännetecknat Viby IF, satt sin prägel på byn och Vibyandan nämns långt utanför sockengränsen.

Det har alltid känts som något självskrivet, viktigt att balansera den direkt idrottsliga verksamheten med övriga sociala aspekter inom föreningen. Att på ett naturligt och enkelt sätt visa hänsyn, prata och umgås med byns invånare och övrig föreningsverksamhet har legat högt på prioriteringslistan. Detta har i sin tur utmynnat i en ömsesidig respekt, trivsel och stöd och har härigenom blivit den röda tråd som definierar ovanstående anda.

 Förutom skriften, som gavs ut i samband med femtioårsjubileet, har vi ett stort bildmaterial, tillgång till tidigare handlingar, intervjuer med dem som var med från starten och inte minst framtagna minnen och erfarenheter från alla dem av oss, som levt med eller nära Viby IF genom åren.

Med detta som underlag lämnar vi nu över dokumentationen om Viby IF; s första 33 år. Vi ber också, att vid nästa medlemsmöte få återkomma med dokumentationen av den återstående perioden – den från 1961, då föreningen flyttade till nybyggd idrottsplats i Norrevång, till dags dato. Detta då tillsammans med senare och nuvarande ledamöter från idrottsföreningen, där de sistnämnda också redogör för målsättning och ambitioner inom dagens Viby IF.

 Protokoll fört vid möte som sammankallats för bildande av Viby Idrottsförening söndagen den 23-1-1927 kl 11.30 fm.

 Ovanstående är ett citat från föreningens första protokoll. Med sirlig stil, skriven med bläckpenna, har föreningens förste sekreterare Nils Svens­son där dokumenterat Viby Idrottsförenings bildande. Några idrottsintres­serade ungdomar hade denna söndag samlats i Godtemplarsalen för att bilda en förening inom vilken idrott skulle utövas i en mera organiserad form.

Givetvis hade den idrottsintresserade vibyungdomen dessförinnan utövat idrott om dock under primitiva former. Så därför, när det några år senare allmänt bildades klubbar lite varstans i byarna runt omkring, låg vår förening jämförelsevis långt framme både organisatoriskt och idrottsligt sett. Visserligen saknades ordentlig idrottsplats de första åren men både träning och matcher genomfördes ändock på provisoriskt iordning­ställda arenor på Håslövs ängar och Petersborgs backar, där tobaksspett fick tjänstgöra till såväl mål- som hörnstolpar.

På vintern var det skridskoåkning och bandyspel på översvämningarna nere på ängarna och i Kvarnäs, som gällde för den idrottsaktiva vibyungdomen.

 

Närvarande vid föreningsbildandet voro: Julius Berg, Erik Eriksson, Bror Vinqvist, Evert Bergsjö, Herbert Persson, Axel Olsson, Hjalmar Persson, Hilding Persson, Ernst Ljungqvist, Hilding Larsson, Nils Svensson, Ivar Svensson, Karl-Elbin Svensson, Joel Mårtensson, Torsten Göransson, Farry Göransson, Gustav Pettersson och Folke Andréasson

 

 

Del 2 –

”den andra halvleken”

 
 

 

30-talet inleddes med att planfrågan löstes. Genom avtal med arrendatorn på Håslöv boställe fick föreningen disponera en del av ängsmarken söder om järnvägen för ett årligt belopp av 100: -. Dock skulle arrendatorn få låta sina kor beta på ängen varför man före matcherna fick ut med skottkärra och skyffel för att "mocka" planen. Omklädning fick ske i en tom lokal, som allmänt kallades Tabernaklet i den gamla affären, som var belägen i husraden vid ”Göranssons vria”, ungefär där Ivar Svensson hade sitt skorpbageri. Till bortamatcherna tog man sig mestadels med cykel men till lite längre bort befintliga motståndarlag, kunde man ibland få åka på ett lastbilsflak.

1930 gjorde föreningen entré i Pokalserien och redan 1934 stod man som seriesegrare. 

Viby IF:s premiärlag på en nyanskaffade planen år 1930. Stående från vänster: Linjemännen Nils Svensson och Ernst Ljungqvist, Karl-Elbin Svensson, Julius Berg, Ivar Svensson, Bror Brorsson, Erik Eriksson och domaren George Östberg. Knästående från vänster: Bror Vinqvist, Emil Svensson och Hilding Larsson. Sittande från vänster: Axel Vestesson, Evert Bergsjö och John Larsson.

Efter dåtida mått mätt, var inte den gamla idrottsplatsen nere på ängarna någon dålig anläggning. När man så i slutet av 30-talet också inköpte Ekenabbens gamla scen, vilken innehöll så mycket virke att ett omklädningsrum, den s.k. Ludan, kunde byggas, hade man så modernt och ändamålsenligt man tyckte sig kunna ha på den tiden.

Möjligheter att tvätta sig fanns vid Änga-Svens gårdspump, vilken fungerade funktionsfritt efter spädning.

Höjdhoppsställning, kula och diskus utnyttjades också, liksom den befintliga längdhoppsgropen. Förutom den direkt idrottsliga verksamheten bedrevs också nöjesverk­samhet, kanske främst för att stärka klubbkassan. Utfärder och kabaréer var väl det huvudsakliga men också andra festligheter förekom.

Trots att kriget kom, och flera pojkar utkallats i beredskap, genomförde den lilla föreningen sina verksamhetsår. Vår by var ju förstås av helt annan karaktär på den tiden. Industrier som Hercules, Kvarnäs och Viby Fabriker samt trädgårdsmästerier och lantbruk gjorde, att i vårt lilla samhälle fann många ungdomar sin utkomst. Bland dessa arbetstagare fanns givetvis en del som var idrottsintresserade och därför sökte sig till föreningen. Man kunde därför ståta med både A- och B-lag, och inte nog med det - föreningen stod åter som seriesegrare 1939.

 

 

Vinnare av Pokalserien 1938-39. Stående från vänster: Verner Karlsson, Gösta Höglund, Ivar Svensson, Lennart Andreasson och Folke Jeppsson. Knästående i mellan­raden från vänster: Sven "Bölja" Svensson, Stig Karlström och Ove Ådermark. Knä­stående i främsta raden: Stig Andersson, Erik Lagerqvist och Folke Bondesson.

 

 

Möjligheter att tvätta sig fanns vid Änga-Svens gårdspump, vilken fungerade funktionsfritt efter spädning.

I början av 40-talet byggdes och startades Allparken - föreningens egen sommarfestplats. Med bl. a. karnevalståg öppnades festligheterna där för att sedan fortsätta under sommarveckorna. Tyvärr, Allparken gav inte det netto man hoppats på. Dock slapp man acceptera dåvarande förenings­ordförande Bror Plantins förslag: att begära sig i konkurs!

Sommarfesterna i Allparken startade med karnevalståg. Som synes var det hästar som drog vagnarna och Fritz Nilsson ledde tåget, ridande på en vit häst.

 

Gubbar mot damer var ett stående inslag vid sommarfesterna. Här ett damlag av sent 40-tal.

 

En styrelse från senare hälften av 40-talet: Från vänster: George Ljungqvist, Viking Andreas­son, Stig Stigborg, Stig Andersson och Verner Nilsson.

 Fortsätt

Ü