VIBY i gamla tider

 

 

Trots många duktiga fotbollsspelare ramlade man ner i Div.3 under 40-talet.

 

 

 

              Ett starkt Vibylag från omkring decennieskiftet 40 – 50-talet    Stående från vänster: Knut Tärnhäll, Stig Karlström, Nils-Viking Jönsson, Inge Andersson, Lennart Andreasson och Roland Nilsson. Knästående från vänster: Sverker Karlström, Hans Hansson, Lennart Jönsson, Stig Andersson och Sven Hansson./

 

 

 

 

 

 

 

 

                              20-årsjubileet, 1947, firades på Industrirestaurangen i Kristianstad

I mitten av 40-talet tog föreningen upp bordtennis på programmet. Från Önnestad, som då var Skånes pingismetropol, kom Torsten Svensson till Viby. Denne, tillsammans med Göte Hansson, Sixten Månsson, Erik Paulsson och Stig Liljedahl, för att nämna några, bildade en trupp varur ett ganska slagkraftigt lag kunde tas fram. Godtemplarsalen var den enda lokal som fanns att uppbringa i byn för detta ändamål. Men efter dåtida krav stod den sig gott och många svettdroppar föll här från dåtida bordtennisess - (särskilt från den som spelade närmast den stora vedeldade spisen).

 

 

 

En styrelse från något av de senaste åren  av 40-talet. Stående från vänster: Verner Nilsson och Karl-Erik Mårtensson. Sittande från vänster: Torsten Göransson, Stig Andersson och Stig Karlström.

POJKFOTBOLL Under senare halvan av 40-talet startades också pojklagsfotboll inom föreningen. Styrelsen hoppades, att man därigenom skulle få fram förmågor som skulle föra upp föreningen i seriesystemet. Och visst fanns det förmågor - men det skulle dröja åtskilliga år innan föreningen kunde hemföra någon serieseger i fotboll. Det var Stig Andersson, ”Möller”, som blev ledaren för dessa pojklagsspelare.

Intresset var stort bland pojkarna i byn, som gladde sig åt mera ordnad träning och matchande. Många var det dock som inte var så värst fotbollsintresserade men som här såg sin chans att slippa från bestyren med tobaksodlingen. Ty nog var det roligare att träna boll än att "trä sandgods och smått grönt" vilket de initierade säkert kan intyga.

Stig hade ju själv vuxit upp tillsammans med Viby IF och då givetvis också danats av kamratandan och föreningskänslan där. Det kändes därför lika viktigt för honom, att gjuta denna anda och känsla i sina unga adepter, som att göra dem till bra fotbollsspelare, därför var alla välkomna till träningarna.

Stig lyckades onekligen bra i sin breda satsning. Flera fina framgångar inom pojkfotbollen nåddes och sammansvetsningen och ”Vibyandan” inom byns dåvarande yngre ungdomar lever sig kvar bland många av dem än idag, trots att en hel del av dessa nu kommit en bra bit in i pensionsåldern. 

Det skiljde avsevärt i storlek på målvakten Stellan och vänsterbacken Göte.

 Fortsätt

Ü