VIBY i gamla tider

 

Så kom 50-talet

För fotbollen var det upp och ned, dock utan att i seniorleden nå några större fram­gångar. Man gladde sig åt segrarna och svalde förlusterna.

 

                A-laget hösten1951                                                           A-laget våren 1951    

 

Gubbar mot damer” –fortsatte att vara ett stående inslag vid 50-talets sommarfester –

                                                                             - liksom kabaréerna vid årsfesterna

 

Inte minst för Vibys ”yngre garde” var föreningens årsfest med kabaré, en av årets höjdpunkter på 1950-talet.

 – Men även de något äldre Vibyborna såg fram emot dessa fester.

I samband med årsfesten 1952 på Hercules firades 25-årsjubileum

Honnörsbordet. Från vänster: Ove Olsson med fru, Anna Nilsson, Ivar Svensson med fru Elsa och barnen Elisabeth och Anna-Stina, Gurli och Erik Ljunghild, Henning Sköld och Stig Andersson, som då var föreningens ordförande.

 

Styrelsen jubileumsåret 1952. Från vänster: Karl Erik Mårtensson, Stig Karlström, Stig Andersson, Knut Tärnhäll och Ove Olsson

Räkenskaperna vid jubileumsfesten (utdrag ur kassaboken)

 Tar man bort utgiftsposten; inköp av pokaler, (dessa pokaler är utmärkelser för olika prestationer inom föreningen, såsom vinnare av den interna skytteligan, god insats m.m.)      - ser man att festen ger ett överskott på 298 kronor och 35 öre (298:35).

Lägger man sedan till nettot på sommarfesten; som traditionsenligt anordnades nere på gamla idrottsplatsen längre fram på året, 877:28, har dessa båda festerna tillsammans gett ett netto på 1 175 kronor och 63 öre (1 175:63).

De sammanlagda utgifterna för detta räkenskapsår kom att sluta på 3 550 kronor. Alltså täckte inkomsterna från dessa årliga fester en tredjedel av årsutgifterna, och var således mycket viktiga arrangemang för föreningen.   

I övrigt kan noteras så här från 50-talets början; att det affischerades på såväl bränneriporten, som på olika träd och stolpar inför hemmamatcherna och att en relativt stor publik besökte matcherna, att mellan årsmötena hölls kvartalsmöten i Godtemplarsalen och att efter det laget tagits ut inne på Fiket anslogs laguppställningarna i föreningens skåp, strax utanför.

 Fortsätt

Ü