Viby i gamla tider


 

 

 

Utsikt mot byn från Westas backe

 

"Westas backe", en ny bekantskap för många Viby i gamla tider-medlemmar

 

Den traditionella gökottan, som under de senaste åren anordnats nere i Kvarnäs, hade i år bytts ut mot en kvällsaktivitet uppe på backarna. Nuvarande ägarna till f.d. "Westas" hade välvilligt upplåtit sina härliga backar för detta arrangemang, liksom gårdsplan och övriga lediga utrymmen till parkering för besökarna.

Här uppe samlades nu ett åttiotal medlemmar kvällen före Kristi himmelsfärdsdag, alltså den 16 maj. Det visade sig, att för de flesta av dessa var det första gången de besökte dessa marker med anor många århundraden tillbaka i tiden. De flesta häpnades och njöt också över den härliga utsikten liksom av beteshagar omgärdade av stengärden och dungar.

Även om vårluften var lite kylig kunde man glädjande konstatera, hur väderlekstjänstens prognos om ihållande regn under kvällen, inte alls blev gällande, åtminstone inte över "Westas backe" och detta arrangemang.

Arne inledde kvällen med att hälsa välkomna och påminde då också om den alldeles speciella karaktär som denna del av vår by har.

Undertecknad tog därefter över, för att "så här på plats" i norra delen av Håslöv 13, direkt kunna peka ut och förklara ytterligare lite om några av de gårdar, som vi berört i vår tidigare dokumentation om Håslöv 13. Jag kunde här också berätta, att vi nu med stor sannolikhet funnit resterna av det hus som vi länge sökt – det där den förste Jöns Österblad (med samma namn som sin son som sedermera bodde på Håslöv 10-12) bosatte sig, när han tillsammans med hustrun Sissa kom hit till Håslöv 13 från Nosaby år1848.

Hasse Månsson, som tillsammans med Gerd, bor här uppe på backarna och är väl insatt i områdets historia, tog sedan tag i "taktpinnen". Han delgav här lite fakta från området och kunde då bl.a. berätta om hur hela området här runt oss en gång i tiden var att betrakta som en skärgård med "Luebacken" som ett centrum för området. Vidare kunde han berätta hur flera gravfält fanns i kullarna här uppe och att anmälningsplikt förelåg vid all tilltänkt byggnation inom området. Efter att Hasse avslutat med att beröra Håslövs gamla bys hemmansklyvningar, Storskifte, Laga skifte m.m. var det så dags för tipsrundan.

MAXI i Kristianstad hade som vanligt sponsrat med korv, bröd och dricka och allt eftersom man kom i mål efter tipspromenaden hade vår grillmästare, Gert Hjalmarsson med assistans av Per-Anders, nygrillad korv färdig vilket alltid smakar bra så här ute i det fria.

Medan man njöt av den goda korven förrättades också dragning på två lotterier, som försålts under kvällen. När lotterivinsterna här var utdelade startade rättning och prisutdelning av tipsrundan. Här hade fem deltagare lyckats att tippa alla tolv frågorna rätt, varför en utslagsfråga, där det gällde att gissa antalet nyckelknippor i en burk, fick tillgripas. Liksom vid gökottan i fjol var det Siv Mårtensson, som visade att hon inte bara är en bra "tippare" utan också en som kan skatta det antalsmässiga innehållet i en glasburk. Hon blev den lyckliga vinnaren av förstapriset – en fin brandsläckare skänkt av SVELAND försäkringar.

Som avslutning på kvällen tackade Arne alla för att de anammat kallelsen och för att de hjälpt till att göra arrangemanget så här lyckat som det blev. Vidare tackade han värdfamiljen Ove Nilsson för att de upplåtit sina "domäner" till denna aktivitet och som ett synbart bevis på vår tacksamhet överlämnade han två vackra amplar från föreningen.

För referatet svarade – Sven-Arne

PS! Att stora regndroppar sen faller efter våra våraktiviteter är ju "som dä ska va" – eller? DS!